Susitikimas su gomurio specialistu. Appointment with cleft surgeon.

Susitikimas su gomurio specialistu. Appointment with cleft surgeon.

Pagaliau pamatėm Rėjaus gomurį bandysiantį sutvarkyti chirurgą Mr Paul Morris.. prognozės pozityvios.. operacija numatoma po 3 mėnesių!

At least we met cleft surgeon Mr Paul Morris who will try to repair Rejus palate.. prognosis are possitive..surgery is planned after 3 months!!