Būklė po operacijos! Conclusion after the surgery!

Būklė po operacijos! Conclusion after the surgery!

Su kiekviena valanda Rėjus šypsosi plačiau! Pradeda gerti ir valgyti, jaučiasi gerai! O svarbiausia, kad abi operacijos pavyko, daktarų komanda patenkinta! Akutės ašarų latakai suformuoti, gomurio raumuo sujungtas. Nors dar judėti nepradėjo, bet daktarai tiki, kad reikia laiko ir jis pradės judėti! Ir be viso to, ateityje vistiek Rėjaus dar lauks kelios operacijos! Visa tai, mūsų šypsenos ir viltis, tik Jūsų dėka. Tų kurie prisidėjo ir vis dar prisideda prie Rėjaus jam taip reikiamų operacijų.

Beje, personalas čia (Great Ormond Street Hospital) puikus. Rėjumi labai rūpinasi, bet vistiek labai norisi namo!

Rejus is smiling more widely each hour! Started to eat and drink. He feels well! But most importantly, the surgeries succeed, doctors team is sudisfied! Eye tear-ducts are formed and the muscle of cleft palate is joined. Although, the muscle doesn’t move yet, but doctor say that it takes time and believe that it will start moving! However, Rejus will need more surgeries in the future. All this, our smile and hope only because of YOU. Those who donated and still donate for such important Rejus’ surgeries.

By the way, the staff is perfect in Great Ormond Street Hospital. Everybody is very care for Rejus, but even so he wants back home!